Vragen en antwoorden over de eenwording

Q and A - Jun 3, 2019

Waarom gaan HBN Law en DCTL samen?

Daar zijn veel redenen voor. Maar als je het plat slaat, Heeft het met onze gedeelde ambities te maken.

We zijn twee gezonde, gevestigde, organisaties die een brede groep trouwe klanten bedienen die behoefte hebben hoogwaardig juridisch en fiscaal advies. Dat is evenwel geen reden om te berusten in de status quo. Samen zijn we nóg sterker. Dat is een welkome ontwikkeling in de Dutch Caribbean.

De wereld waarin we ons bewegen is een dynamische en aan continue verandering onderhevig. De organisaties waar wij voor werken, zijn belangrijk voor het Caribisch gebied. Zij zijn gebaat bij flexibiliteit, vandaag en morgen.

Door samen te gaan, bieden wij die zekerheid ten aanzien van de beweeglijke wereld van law én tax. Niet alleen vandaag maar ook morgen. Door onze kennis en processen samen te smelten, vergroten we de kennis en borgen we de continuïteit van de kwaliteit.

Wordt DCTL overgenomen?

Nee, de mensen van DCTL wordt een aanbod gedaan om op basis van gelijkwaardigheid samen met de mensen van HBN Law verder te gaan. Zuiver juridisch gezien is er ook geen sprake van een fusie. Maar gelet op het doel van ons samengaan leggen wij het wel informeel uit als een evenwichtige fusie, waarbij beiden organisaties waarde aan elkaar toevoegen.

Waarom is voor de naam HBN Law & Tax gekozen?

Dat heeft vooral met de geschiedenis van DCTL te maken. Tot voor kort droeg DCTL nog de naam KPMG Meijburg & Co Caribbean. Nu die organisatie zich heeft teruggetrokken uit the Caribbean, werden de fiscale experts gedwongen om een nieuwe naam te kiezen. De naam DCTL bestaat pas sinds 1 januari. De naam HBN al 81 jaar, vandaar dat we aan HBN hebben vastgehouden. Wel is daar het woord “Tax” aan toegevoegd, om de waarde van de tax professionals die zich hebben aangesloten te benadrukken.

Hoe groot is het nieuwe HBN Law & Tax?

DCTL telt 31 mensen. HBN heeft er 68. In het totaal een bemanning van tegen de 100. We zijn nu met afstand het grootste juridische en fiscaal kantoor van de Dutch Caribbean. De verwachting is dat we nog verder zullen groeien.

Waarom hebben jullie specifiek voor elkaar gekozen?

Onze gedeelde ambitie was meteen duidelijk. We willen de beste en meest betrouwbare fiscale en juridische adviseurs van de Nederlandse Cariben zijn. Dat impliceert dat we elke dag op het top van ons kunnen moeten presteren.

Het streven naar continue kwaliteit is een puzzel van motivatie. En in onze ogen kun je die maar op één manier leggen: Je moet een werkomgeving onderhouden die je gelukkig maakt. Want van leuk werk, komt goed werk. Dat moet je merken je als je bij het nieuwe HBN Law & Tax werkt. Dat moet je ook merken als klant.

Om dit mogelijk te kunnen maken was het voor ons voorwaardelijk dat de culturen van DCTL en HBN Law goed aansluiten. Dat hebben we onderzocht met intensieve co-creatie workshops. Pas toen bleek dat we hetzelfde in de wedstrijd staan, wisten we dat we bij elkaar pasten en zijn we de zakelijke details gaan uitwerken.

Waar gaan jullie je huisvesten?

Het idee is om de medewerkers waar mogelijk met elkaar blenden. Op alle vestigingen, hoewel dat hier en daar in fases zal gaan. Het team van DCTL op Curaçao vertrekt uit het voormalige KPMG gebouw en komt naar het L.B. Smithplein toe.

Wat vinden jullie klanten ervan?

In de Dutch Caribbean kent iedereen iedereen. We hebben ons uiterste beste gedaan om ons voornemen vertrouwelijk te houden en niets uit te laten lekken. Vooral omdat we zorgvuldig wilden onderzoeken of we dit moesten doen. Om die reden hebben we gewacht met het informeren van klanten en relaties. Het is dus nog even afwachten, maar wij verwachten positieve reacties.

Jullie hebben eigen klantportfolio’s. Zijn er geen conflicten?

Er lijken niet of nauwelijks belangen te zijn die met elkaar conflicteren. Mocht zich dat voordoen dan worden de betreffende klanten uiteraard meteen geïnformeerd. En dan maken wij zoals we gewend zijn in overleg met de klant een afweging om aan het conflict tegemoet te komen, zoals we ook gewend zijn te doen bij bestaande klanten. Het naleven van de geldende conflict en kantoorregels zal daarbij leidend zijn.

Zijn jullie al helemaal up- en running?

In principe is het business as usual. Maar willen we de volle potentie van ons samengaan benutten, dan is er nog veel te doen. The devil in the details die opgeteld het grootste verschil maken. Dus ja, er is nog veel te doen – bijvoorbeeld op het gebied van IT. Maar klanten zullen daar niets van gaan merken.

In hoeverre verandert de partner- of managementstructuur bij het nieuwe HBN Law & Tax?

De huidige managing partner van DCTL – Wendell Meriaan treedt als aandeelhouder toe. Hij zal leiding geven aan de fiscale praktijk.